kunskap_svr

Kunskapen

"För många är ris bara ris, tyvärr ser vi att många av dagens grossister och importörer inte lägger tillräckligt mycket vikt på att analysera och läsa på vad det är för produkt de egentligen importerar in i landet. Just därför läser vi oftast i tidningar om att GMO (genmodifierat) ris tagit sig in på den Skandinaviska marknaden. Detta kan bero på brist på kunskap, eller helt enkelt kortsiktigt tänkande. Oavsett orsak så får detta inte hända, då vi anser att det är en leverantörs skyldighet att leverera rätt produkt för rätt marknad."

Kunskap är en av nycklarna till vår framgång. Vi är specialiserade inom vår bransch, vi vet vad det är vi köper in.

Därför förlitar vi oss inte enbart på produktspecifikationer och de leverantören lovar att leverera, vilket många gör idag och detta kan leda till framtida problem om råvaran skulle vara defekt.

Tack vare många års erfarenhet i branschen har vi både kunskap och finslipade rutiner för att avgöra om en råvara uppnår förväntad kvalitet.