Kvalité

kvalitet_svr

Kvalitet

"Att kunna leverera kvalitet både inom livsmedel och tjänster kräver kunskap och erfarenhet. "

Svensk Risimport har uppnått detta och finslipat sin kunskap genom åren.

Innan själva importen av råvaran sker krävs noggranna dokumentationer och analyser. Vid importen av ris har EU viktiga regler & krav som måste följas. Vi utför därför strikta kontroller på varje parti som importeras och ser till att bland annat Eurofins, vilket är ett ledande bolag inom laboration, utför våra analyser. Detta säkerställer att faktiska värden på analyserna dokumenteras.

Miljö

Miljö & Hållbarhet

"Vår verksamhet är baserad på råvaror och produkter som moder jord ger oss. Just därför är miljöfrågan en viktig beståndsdel i företagets existens."

För att vi skall fortsätta kunna leverera naturliga och högkvalitativa råvaror i framtiden så är det viktigt att vi ser till att vår organisation och våra samarbetspartners gör sin del i att bibehålla och förbättra miljön.

Hur vi tar vårat ansvar :

Våra fabriker tillhandhåller sina egna källsorteringsstationer där plast, kartong, trä och metall sorteras var för sig.

Vi har avtal med återvinningscentraler för kontinuerlig avfalls hantering.

Vi minimerar utsläpp, avfall och energi förbrukning i största möjliga mån där detta är möjligt.

Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners.

Vi utbildar vår personal i miljöfrågor.

miljö_svr

"Om vi tar hand om moder jord, så tar hon hand om oss."