svr service

Servicen

Svensk Risimport har tack vare ett långsiktigt tänkande och professionell kunskap, levererat ris och råvaror till Skandinavien såväl som Europas ledande livsmedelsindustrier i 30 år. För oss är en långsiktig relation med kunder och leverantörer en erforderlig aspekt i ett företags existens på marknaden.

Just därför har vi valt att ta full kontroll över våra produkter genom att förädla råvaran i våra egna industrianläggningar. Detta ger oss full flexibilitet även då olyckan skulle vara framme och råvaran mot all förmodan inte levererats som väntat. Under den långa resan från fält till fabrik kan mycket hända. Noggranna analyser och prover bifogas innan själva importen sker, läs mer om detta under ”Kvalitet & Miljö”.

Våra kunder väljer oss för att:

Vi har ett brett sortiment och kan erbjuda den kvalitet och råvaror som kunden önskar.

Vi har effektivare lösningar för leveranser inom Skandinavien och Europa.

Våra kunder behöver inte binda upp kapital på stora inköp, de väljer själva vilken mängd och när de vill avropa sina varor.

Vi har konkurrenskraftiga priser, då vi arbetar utan mellanhänder och själva förädlingsprocessen sker i vår egna fabrik.

Vi har kunskapen, nätverket och erfarenheten för att leverera en service i toppklass.